DYNAMIC - Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Systemy pomiarowe

Firma oferuje systemy pomiarowe instalowane na przyrządach kontrolno - pomiarowych służące do pomiaru wielkości geometrycznych części motoryzacyjnych w sposób dyskretny. System pomiarowy zapewnia dużą dokładność i szybkość pomiaru oraz analizę wyników bezpośrednio na linii produkcyjnej, dzięki czemu doskonale sprawdza się w produkcji wielkoseryjnej oraz przy 100 procentowej kontroli produktów. Oferujemy głównie czujniki firmy Solartron®, lecz na życzenie klienta możemy wyposażyć stanowisko pomiarowe w sprzęt oferowany przez inne firmy.