DYNAMIC - Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Przyrządy i urządzenia wspomagające prace montażowe

Zadaniem przyrządów i urządzeń montażowych jest wspomaganie prac montażowych poprzez:
- powtarzalne bazowanie elementów składowych,
- zapewnienie dokładnego i powtarzalnego montażu części składowych,
- zapewnienie obecności wszystkich części montowanego wyrobu,
- skrócenie czasu montażu,
- potwierdzenie wykonania określonej operacji na produkcie.

Oferowane przez nas przyrządy mogą być wykonane jako ręczne, wykorzystywane szczególnie przy montażu części produkowanych w niewielkich seriach oraz jako urządzenia oparte na sterowaniu PLC, pneumatyce i wyposażone w czujniki potwierdzające obecność części składowych wyrobu. Narzędzia zautomatyzowane są stosowane głównie w produkcji wielkoseryjnej.

Nasze dotychczasowe doświadczenia w tym zakresie to:

Galerie