DYNAMIC - Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Maszyna pomiarowa

Weryfikacja poprawności wykonania odbywa się na maszynie pomiarowej LK G90CS o przestrzeni pomiarowej 2500×1500×1000.