DYNAMIC - Przyrządy kontrolno-pomiarowe

Systemy CAD/CAM

Projektowanie w firmie DYNAMIC odbywa się przy użyciu systemu CATIA V5.


Projektowanie odbywa się na podstawie modeli 3D części. Przyjmujemy pliki w następujących formatach: CATPart/CATAssembly (CATIA V5) oraz formaty neutralne IGES oraz STEP.

Technologia obróbki CNC tworzona jest przy użyciu oprogramowania PowerMill.

Galerie